Aktualno

3 prednosti organizacije team building dogodkov za podjetja

Spodaj si lahko ogledate 3 glavne prednosti, ki jih prinaša organizacija team building dogodka za vaše podjetje in vaše zaposlene. Zaradi katerih boste zagotovo posegli po tem, da team buildinge vpeljete kot kontanto vašega podjetniškega dela in ustvarjanja.

3 prednosti organizacije team building dogodkov za podjetja

Izobraževanje

Niso sicer vsi team building eventi organizirani z namenom izobraževanja, a bi morali biti. Izobraževanje zaposlenih ne mora biti nujno vezano samo na stroko in osvajanje specifičnih znanj, hkrati ni dobro, če je izobraževanje podajano zaposlenim vedno v obliki formalnega izobraževanja, ki so ga zaposleni deležni npr. na seminarjih in raznih delavnicah.

Neformalno izobraževanje, prepleteno z igrami, zabavo in druženjem, ima pogosteje bolj bistvene učinke, kot izobraževanje čez formalno poznane poti. Pri formalnem izobraževanju so zaposleni pogosto skeptični do posredovanih znanj preprosto zato, ker ne verjamejo, da posredovana znanja lahko njim koristijo, za delo, ki ga dejansko opravlja oni – in ne ta, ki ga razlaga.

Zato je ključno, da izobraževanje doseže svoj namen, da prejemniki znanj, zaupajo posredovalcu znanj. To zaupanje pa se bistveno hitreje, lažje in bolj pristno vzpostavi na neformalnih dogodkih – kar team building zagotovo je.

Mreženje

Teambuilding podjetja pravilom organizirajo zgolj v okviru zaposlenih. Čeprav se prave skrite priložnosti skrivajo v organizaciji team buildinga s širšo ekipo podjetja (dobavitelji, najpomembnejše in stalne stranke, različni nivoji med različnimi podjetji), konkurenčna podjetja, itd…

Za tak korak se na žalost odloča malo podjetij, ker je pač v glavah interesenta za team building prepričanje, da je team building nič drugega kot lepa beseda, za sproščeno druženje zapolenih. In kot tak, podjetju strošek. Ki ga mora plačati lastnik.

Po drugi strani bi se lahko povezalo več deležnikov, postali bi skupaj plačniki, hkrati pa bi v dogodku prišli tudi do priložnosti za nova mreženja.

Ultimativna forma takšne, pogumne organizacije team buildinga, je dosežena takrat, ko si v okvir team building eventa, upamo povabiti celo nam konkurenčna podjetja. Slednje zelo premeša karte zavedanja nastopa na spletu, zmagovalci takšne pogumne odločitve pa so vsi (ki pogosto celo najdejo sinergije na istih trgih, na katerih nastopajo).

Druženje

Druženje je tradicionalen motiv teambuildinga. Najbolj pride prav, da se team buildinga zaradi druženja lotimo takrat, ko ima ekipa v podjetju težave. Ker je team building neformalna oblika druženja, pogosto sam po sebi, že zaradi narave eventa, pozitivno vpliva na odnose med zapsolenimi.

Obenem pa je team building za druženje dober v preventivne namene, da sploh do težav ne pride.