Spremljanje televizije preko IPTV je (še vedno) precej nepoznan subjekt
Partnerji

Spremljanje televizije preko IPTV je (še vedno) precej nepoznan subjekt

Oglaševalci po celem svetu tržišče “bombardirajo” z najnovejšimi propagandnimi sporočili o televizijskih rešitvah za dom. Pri tem uporabljajo veliko ključnih besed, kot sta na primer “IPTV” in “Hybrid TV”, ki sta za večino potencialnih kupcev, precej tuja. Mnogi potrošniki so zadovoljni s televizijo, ki jo imajo na voljo. Za to, da bodo pripravljeni v svoj dom sprejeti nove tehnike, jih je treba najprej pridobiti in prepričati, da bodo sploh pripravljeni na spremembe in spremljanje televizije preko IPTV.

Spremljanje televizije preko IPTV
Spremljanje televizije preko IPTV na način, kot je prikazano na fotografiji zgoraj, je zgodovina.
Kaj sploh pomeni spremljanje televizije preko IPTV

Čeprav fuzija televizije in interneta predstavlja prihodnost za trgovce, potrošniki pogosto ne vedo točno, za kaj sploh gre. Po zadnjih podatkih, jih le slabih 10% že pozna pomen “IPTV”, medtem, ko jih približno 20% še sploh ni slišalo za IPTV. Nič kaj dosti bolj priljubljena ni med uporabniki niti “Hybrid TV”* (tudi HbbTV). Samo dobrih 10% bi lahko pojasnilo, kaj HbbTV pomeni, več kot 40% jih je pa za HbbTV že slišalo.

Potrošniki so pripravljen na uporabo, vendar so še precej “dezorientirani”

Poznavalci področja sodobne televizije, spodbujajo industrijo in trgovino k enotnemu cilju: k skupnemu ukrepanju. Konceptualna raznolikost in nizka stopnja osveščenosti otežuje trgovanje. Hibridna in internetna televizija še ni dovolj privlačna. Le združeni, lahko proizvajalci in ponudniki, naredijo industrijo in trgovino IPTV in HbbTV, za televizijo prihodnosti. Kot vzor si lahko vzamejo trg pametnih telefonov, ki je v razcvetu. S pojmi, povezanimi s področjem mobilne telefonije, pa so potrošniki zelo dobro seznanjeni.

Trendi: pametni telefoni, okolje in storitve, ki jih uporabljamo, so vedno pomembni

Na področju pametnih telefonov, v zadnjem desetletju beležimo neprekinjeno rast. Približno 30% uporabnikov si želi vsako leto zamenjati ali pa si nabaviti še eno dodatno pametno napravo. Tudi okoljska ozaveščenost je vse bolj prisotna. 60% prebivalstva že skrbi za gospodarno porabo virov in s tem povezan potencial prihranka. Približno enako velja tudi za internet in televizijo. Uporabniki nenehno spremljajo ponudbo lokalnih ponudnikov storitev. Specializirane trgovine ponujajo storitve, ki so lahko odločilnega pomena pri večini nakupov nove opreme. Strokovno svetovanje in osebni stik je še vedno glavni adut specializiranih trgovin. In tako bo verjetno ostalo tudi v prihodnosti.