Aktualno Partnerji

Preverba bonitete podjetij vpliva na lastno likvidnost podjetja

Vas zanima, kako na hiter način oceniti tveganje poslovanja z novim poslovnim partnerjem in kako hiter vpogled v bonitete podjetij posredno izboljša lastno likvidnost podjetja?

Kako preverba bonitete podjetij (poslovnih partnerjev) vpliva na lastno likvidnost podjetj?

preverba-bonitete-podjetij-likvidnost-podjetja

Vodstvo posameznih podjetij se spopada s konstantnim krmarjenjem med različnimi obveznostmi, pri čemer mu lahko pametno in učinkovito upravljanje likvidnosti podjetja precej pripomore.

Na mesečni ravni se določene obveznosti ponavljajo. V mislih imamo predvsem obveznosti do zaposlenih (plače), obveznosti do dobaviteljev, obratovalni stroški itd. 

Skrb za lastno likvidnost in zmožnost poravnanja tekočih stroškov je za podjetja visoko na seznamu najpomembnejših opravil. 

Poleg skrbi za lastno likvidnost, je vodstvo podjetja primorano svojo pozornost usmeriti v  spremljanje poslovanja obstoječega ali bodočega poslovnega partnerja. Na tem mestu ciljamo predvsem na preverbo bonitete podjetij oz. izbranega poslovnega partnerja. Le-ta predstavlja zbir finančnih in nefinančnih podatkov, ki jasno prikažejo celovito sliko poslovanja poslovnega partnerja.

Najhitreje si celovito sliko poslovanja izbranega podjetja ustvarimo s pomočjo enotne bonitetne ocene. Le-to lahko hitro preverimo v aplikaciji EBONITETE.SI, katera omogoča vpogled v vse poslovne informacije na enem mestu. 

S preverbo bonitete podjetij je mogoče posredno vplivati na lastno likvidnost, le-ta je namreč odvisna od plačilne sposobnosti izbranega poslovnega partnerja.

Edina in prava pot vsakega uspešnega podjetja je, da pred vsakim novim poslom  preveri boniteto poslovnega partnerja in na ta način omeji in zmanjša tveganje svojega poslovanja.

V tem poglavju smo ugotovili, da je posredno s preverbo bonitete poslovnega partnerja mogoče izboljšati lastno likvidnost podjetja. V naslednjem poglavju bomo razkrili dodatni rešitvi, ki prav tako pripomoreta k izboljšanju likvidnosti podjetja.

Faktoring in odkup terjatev kot rešitvi za izboljšanje likvidnosti podjetja

faktoring-odkup-terjatev-izboljsanje-likvidnosti-podjetja

Faktoring predstavlja pravni posel, kjer podjetje odproda vse svoje nezapadle obveznosti do enega ali več kupcev. Nezapadle terjatve odproda faktoring hiši kot je tudi Prva finančna agencija d.o.o.. Faktoring velja za izjemno priljubljeno obliko financiranja malih, srednje velikih in hitro rastočih podjetij.

Faktoring zatem, ko podjetje odproda blago in/ali storitve svojemu kupcu na odložen rok plačila (20, 60, 90 ali več dni), omogoča podjetju, da odproda nezapadle terjatve faktoring hiši in si v sorazmerno kratkem času pridobi sveža denarna sredstva. Le-ta pripomorejo k izboljšanju likvidnosti podjetja in stabilnosti denarnega toka.

Posebnost faktoringa je, da predstavlja celovito rešitev za obvladovanje tveganj neplačila, saj v eni storitvi (velja za mednarodni faktoring) zajema zavarovanje pred tveganjem neplačil kupcev (zavarovanje terjatev), odkup terjatev ter splošno oceno tveganja oz. natančneje preverbo bonitete poslovnega partnerja.

V primerjavi z odkupom terjatev gre za širšo obliko financiranja podjetij, le-ta pa omogoča, da se podjetje financira dlje časa. Pri tem je časovno obdobje določeno s pogodbo, ki jo podjetje sklene s faktoring hišo. Tako Odkup terjatev – prodaja terjatev kot tudi faktoring, predstavljata enostavni in hitri rešitvi za izboljšanje in ohranjanje likvidnosti ter stabilnost denarnega toka.

Z odkupom terjatev si podjetje, ki odproda nezapadle terjatve faktoring hiši zagotovi:

  • takojšnje izplačilo (izplačilo nezapadlih terjatev);
  • likvidnost (podjetje ostaja likvidno, saj ne bo potrebe po čakanju na plačilo z odloženim rokom plačila s strani kupca);
  • nemoten denarni tok (finančno načrtovanje bo enostavnejše);
  • nove poslovne priložnosti (s svežimi denarnimi sredstvi se odpirajo nove priložnosti za rast podjetja);
  • dobra bonitetna ocena (bonitetna ocena je odvisna od likvidnosti podjetja, na likvidnost pa med drugim vplivajo tudi plačilne navade kupca);
  • boljši pogoji poslovanja (s predčasnim poplačilom obveznosti dobavitelju, si lahko podjetje zagotovi dodaten popust);
  • manjša potreba po zadolževanju (ne bo potrebe po zadolževanju pri bančnih institucijah).

 

Tekom prispevka smo lahko brali o tem, kako lahko s preverbo bonitete podjetij posredno vplivamo na izboljšanje likvidnosti podjetja. Dodatno pa predstavili še dve rešitvi, ki omogočata financiranje podjetij (odkup terjatev, faktoring), natančneje pridobitev svežih denarnih sredstev, s pomočjo katerih je mogoče izboljšati likvidnost podjetja ter ohraniti zdrav denarni tok.