Aktualno Partnerji

Kaj so bremenska ločilna stikala ?

Da bi razumeli bremenska ločilna stikala najprej razložimo kaj je stikalo, ločilno stikalo in ločilnik.

Stikalo je mehanska naprava, ki omogoča sklenitev, prekinitev in prevajanje električnega toka v normalnih pogojih uporabe. Stikalo mora biti zmožno prenesti vklop v kratkem stiku, ne pa tudi izklopa. Definicija za ločilno stikalo pravi, da je to stikalo, ki v poziciji izklopa izpolnjuje zahteve za ločilnik. Ločilnik pa je mehanska naprava, ki v poziciji izklopa ustreza zahtevam izolacije.

Kaj so bremenska ločilna stikala ?

Torej bremenska ločilna stikala so električna stikala, ki se uporabljajo za prekinitev električnega toka v električnem krogu. Imenujejo se tudi bremenska stikala ali ločilna stikala za varnost, ker so običajno nameščena v električnih napravah in omrežjih za varovanje ljudi in opreme pred električnimi nevarnostmi.

Ločilna stikala so lahko enostranska ali dvostranska. Enostranska stikala imajo le eno stikalo, ki prekine električni tok samo v eni smeri, medtem ko imajo dvostranska stikala dve stikali, eno za prekinitev električnega toka v vsako smer. Ločilna stikala so lahko tudi enofazna ali trifazna, odvisno od števila faz, ki jih prekinejo. Glavna naloga bremenskega ločilnega stikala pa je, da ob izklopu stikala zagotavlja dovolj veliko razdaljo med kontakti za izolacijo kontaktov in s tem poskrbi za večjo varnost.

Za kaj se uporabljajo bremenska ločilna stikala?

Bremenska ločilna stikala se pogosto uporabljajo v industriji in v obratih za zaščito ljudi in opreme pred električnimi nevarnostmi. Pogosto so nameščena tudi v domačih električnih omrežjih za varovanje pred električnimi nevarnostmi.

Ločilna stikala se uporabljajo tudi v električnih napravah in sistemih za prekinitev električnega toka v primeru napak ali okvar. Njihova glavna naloga je zaščititi ljudi in opremo pred nevarnostjo električnega udara ali požara.

Lahko se uporabljajo tudi za nadzor in upravljanje električnega toka v električnem omrežju. Na primer, lahko se uporabljajo za preklapljanje med različnimi viri električne energije ali za spreminjanje moči električnega toka v omrežju.

Ločilna stikala so pogosto nameščena na električnih omaricah ali na posebnih stikalnih ploščah, ki so dostopne izven električnega omrežja. Namenjena so za enostavno in varno prekinitev električnega toka v primeru potrebe po vzdrževanju ali popravilu električne opreme.

 

bremenska ločilna stikala
bremenska ločilna stikala